Обща информация

Към настоящия момент в колегията членуват 76 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG49STSA93000026298333
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Стара Загора
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Граф Игнатиев“ 44, Стара Загора 6000

Регионален председател

+359 886 277 026

Имейл

office-starazagora@baz.bg

Новини

Структура

РК Стара Загора

Надя Полихронова

Председател

 • Заместник председател Денислав Чикакчиев

  Секретар Цонка Ставрова

  Членове:

  1. Румен Коцев
  2. Александра Бакалова.
 • Контролна комисия:

  Председател: Иван Палийски

  Членове:

  1. Ивайло Райчев
  2. Цветанка Пилчева

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател: Диан Драголов

  Членове:

  1. Станчо Станчев
  2. Въчко Ангелов

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл office-starazagora@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 886277206