Събрание на членовете на РК

На 28.03.2022г.(понеделник) от 17 часа ще се проведе събрание на всички членове на колегията .То ще се състои в конферентната зала на хотел "ЕЗЕРОТО" в гр.Стара Загора със следният дневен ред:1. Финансов отчет за изминалата 2021г.2.Гласуване на промените в Устава на РК Стара Загора след проведения Извънреден Конгрес на БАЗ и влязло в сила решение от 08.10.2021Г.3.Избор на делегати за Общо събрание на РК Стара Загора4.Разни УС на РК Стара Загора


Showing 1 of 1 results